Hitbig
 • C-901

  17K Clarinet
  Bb Key Shinning Bakelite
Hitbig
 • C-902

  17K Clarinet
  Bb Key Grain Bakelite
Hitbig
 • C-903

  17K Clarinet
  Bb Key Grain Bakelite
Hitbig
 • C18-904

  18K Clarinet
  Bb Key Grain Bakelite
Hitbig
 • C-905

  17K Clarinet
  Bb Key Grain Ebony
Hitbig
 • C-906

  17K Clarinet
  Bb Key Rosewood
Hitbig
 • C26-907

  26K Clarinet
  Bb Key Grain Bakelite
Hitbig
 • C-908

  17K Clarinet
  BbKey Copy Wood
  Color:
  Red.Yellow.Blue.Green.Black
Hitbig
 • CE-909

  Clarinet
  Bb Key Bakelite
Hitbig
 • OB601S I Oboe

  C Key Lmitate wood body
  Silver plated
Hitbig
 • OB601S II Oboe

  C Key Lmitate wood body
  Silver plated
Hitbig
 • OB701S Oboe

  C Key Ebony Body
  Silver plated
Hitbig
 • CL-12S Alto Clarinet

  Eb Key Ebony Body
  Silver plated
Hitbig
 • CL-22S Bass Clarinet

  Eb Key Ebony Body
  Silver plated